Tin tức & Truyền thông

Tìm Hiểu Về Cloud

Cùng tìm hiểu về Cloud là việc phân phối các tài nguyên CNTT theo nhu cầu qua Internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng.